Protetyka

Naszym nadrzędnym celem i ambicją jest perfekcyjne uzupełnianie braków uzębienia, a możemy to osiągnąć poprzez stosowanie estetycznych materiałów.

W zakresie protetyki wykonujemy:

Uzupełnienia stałe:
- korony porcelanowe
- korony pełnoceramiczne
- mosty protetyczne cyrkonowe
- implantoprotetyka
Uzupełnienia ruchome:
- protezy całkowite
- protezy acetalowe
- protezy szkieletowe
- protezy overdentures