Chirurgia stomatologiczna

Zabiegi chirurgiczne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym sprawdzonym, skutecznym środkiem anestetycznym.

Stosujemy pełny protokół postępowania w zakresie przygotowania gabinetu i personelu do zabiegu, a także skutecznej sterylizacji i dezynfekcji narzędzi.

Pełny zakres chirurgii stomatologicznej obejmuje:

  • Zabieg usuwania zębów, także zębów zatrzymanych (ósemek)
  • Zabieg resekcji (odcięcia wierzchołka korzenia zęba)
  • Zabieg plastyki wyrostka zębodołowego, jako część leczenia przedprotetycznego
  • Zabieg plastyki wędzidełka wargi górnej, jako część leczenia ortodontycznego
  • Zamykanie połączeń zatokowo-szczękowych powstałych po ekstrakcji zębów